Utnytt­ja poten­ti­al som finns i när­he­ten till den tys­ka mark­na­den. Låt oss ta hand om över­sätt­ning­ar från eller till tyska.