Värm­land 360° är ett pro­jekt för öka till­gäng­lig­he­ten samt mark­nads­fö­ra besöks­mål i Värm­land med hjälp av vir­tu­el­la rundturer.

Vi vill bju­da in besö­ka­re till vår del av Värm­land att upp­le­va någ­ra smult­ron­stäl­len inför ett besök. Eller bara om du vill nju­ta av och själv tit­ta omkring.